يك خدا

اين نمايشگاه هم با ياری خدا و کمک دوستان تموم شد جا داره از اهالی شهر عشق که با اومدنشون من را بينهايت خوشحال کردند از جمله: تارا دوست خوبم  روهام عزيز و نغمه و همسر مهربانش همچنين نسيم نازنين و مجيد آقا که زحمت کشيدند از سبزه وار برای ديدن نمايشگاه آمدند و دوستان ديگری که نوشته های زيباشون را در دفتر يادبود خواندم ولی موفق به ديدنشون نشدم تشکر کنم.

آرزو دارم در اين ماه عزيز دعای همه اهالی شهر عشق مورد قبول  خدای بزرگ قرار بگيره و به برکت اين روزها چتر مهربونی خدا بروی شهر ما گسترده بشه...

اين شعر رنگی تقديم به شما و خالق رنگين کمان

يك آدم ، يك حوا

هزاران انسان

يك آسمان ، يك مهتاب

هزاران ستاره

يك دست ، يك قلم

هزاران واژه

يك قبله ، يك خالق

هزاران عاشق

دو آدم

يك نسل ، يك دنيا

دو ستاره

يك كهكشان ، يك روز

دو دست

يك صدا ، يك فرياد

دو قبله

يك كعبه ، يك قدس

هزاران شيطان

يك كلمه

يك آغاز

يك خدا 

/ 0 نظر / 17 بازدید