عروسكهاي بي خيال

حجم های تهی

بازيچه های كودكانی

كه در بی خيالی غوطه ورند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

و نمی دانند شيطانی هم هست

و نمی دانند جنگ چيست

و نمی دانند شايد فردا خورشيدی نباشد

 

آنها، كودكان امروزند

كه تنها امروز را

وهمين امروز را می شناسند.

 

عروسكهای بی خيال

جسم های ساكت و بی روحی كه درد را نمی  فهمند

با آن قلبهای مسخره و بی احساس

كه با كوچكترين اشاره

آواز خوشی سر ميدهند

قلبهايی كه به جای سينه

در كف دستها می تپند.

 

وكودك بودن، رويای امروز ماست

و شما ای بازيچه های قديمی

با شما هستم

عروسكهای بی خيال

كودكی های از دست رفته را

به ما بازگردانيد ...

 

/ 0 نظر / 11 بازدید